Gevonden instrumenten

Aantal gevonden resultaten: 25

1 2 3 4 5
 • Beleef je wijk

  BeLeef je Wijk!’ Bewoners spelen een centrale rol bij ‘BeLeef je Wijk!’. Wijkbewoners, groot en klein, brengen tijdens een wandeling door de wijk knelpunten en kansen in kaart op het terrein van spelen, ontmoeten, bewegen en toegankelijkheid: de ‘BeLeef je Wijk!’ tour.

  Vervolgens worden bewoners uitgenodigd en gestimuleerd om zelf oplossingen te bedenken en zelf (mede) verantwoordelijkheid te nemen voor de knelpunten én kansen in de wijk. De gemeente en/of andere sociale partners in de wijk hebben een faciliterende rol.

  De tour wordt in samenwerking met ZET Brabant uitgevoerd. Deze organisatie is specialist op het gebied van de sociale infrastructuur.

  Eigenaar: Sportservice Noord-Brabant Bekijk aanpak
 • Beweeg Vriendelijke OmgevingsScan (BVO scan)

  Het instrument, geeft door het beantwoorden van 30 stellingen, antwoord op de vraag of burgers in hun directe leefomgeving voldoende worden uitgedaagd en gefaciliteerd om te sporten en te bewegen. En geeft inzicht op welke vlakken verbetering mogelijk of nodig is. Tevens zet de BVO Scan het thema beweegvriendelijkheid op de agenda en kunt u er een discussie mee starten.

  Eigenaar: Kenniscentrum Sport Bekijk aanpak
 • Buurtscan sport service Zuid-Holland

  De buurtscan maakt als het ware een foto van de buurt. De (basis)buurtscan bestaat uit drie onderdelen;

  • Sportbeleid. Een scan van de beleidsdoelen van de gemeenten. De bestaande beleidsnota’s worden geanalyseerd.

  • Lokale cijfers van sport en bewegen

  • Demografische gegevens

  Uit de analyse van deze drie componenten volgen conclusies en aanbevelingen. 

  Eigenaar: Sportservice Zuid-Holland Bekijk aanpak
 • Buurtschouw

  De digitale buurtschouw is bedoeld voor wijkgerichte organisaties die zelf aan de slag willen met verzamelen van ideeën en meldingen van de wijk. De buurtschouw maakt het mogelijk om bewoners input voor een gebied, onderwerp of periode in kaart te brengen.

  Eigenaar: Verbeter de buurt ism MOVISIE Bekijk aanpak
 • Coalitie­scan

  Op het moment dat een aantal partijen zeer geschikt wordt bevonden worden om met elkaarsamen te werken en effectiever dan anderen kan werken aan een maatschappelijk probleem, kan de Coalitiescan in worden gezet. Op het niveau van de samenwerking tussen mensen in deze coalitie moet deze samenwerking uiteraard net zo goed zijn.

  De Coalitiescan vormt, door een groepsanalyse, het meest effectieve team. De Coalitiescan kan ook goed werken in al bestaande coalities om te bepalen of binnen de coalitie de juiste dynamiek aanwezig is. Onderdeel  van  de  Coalitiescan  is  de  Talentenscan. 

  In  deze  scan  worden  de  talenten  van verschillende  teamleden  binnen  een  coalitie  in  kaart  gebracht.  Door  de  verschillende rapporten  van  teamleden  naast  elkaar  te  leggen  wordt  een  beeld  verkregen  over  de aanwezigheid van de talenten in het team, de overlap en hiaten van talenten en de manier waarop er in het team het beste met elkaar kan worden gecommuniceerd . De Talentenscan bestaat  uit  een  reeks  vragen  en  stellingen.  Bij  de  Coalitiescan  worden  alle  Talentenscans geanalyseerd  en  hier  komt  een rapportage  uit,  deze rapportage  wordt  in  een  groepssessie toegelicht.

  Eigenaar: Stichting De Sportbank Bekijk aanpak
1 2 3 4 5

Verfijn je resultaat

Zoek