Gevonden instrumenten

Aantal gevonden resultaten: 25

1 2 3 4 5
 • Interne Scan

  De interne scan zoekt naar maatschappelijke vernieuwing aan de hand van de kracht vanverenigingen of stichtingen in de sport (of cultuur). De scan is er op gericht om de vereniging volledig door te lichten. De scan is een zeer geschikte tool om inzicht te krijgen welke verenigingen of stichtingen goed georganiseerd zijn. Van hen kan eerder een grotere sociale rol worden verwacht dan de verenigingen of stichtingen die hiervoor nog niet klaar zijn. De interne scan gaat in op een verscheidenheid aan factoren. Van vrijwilligersbeleid tot communicatie, intern beleid en financiële positie. Er wordt ook gevraagd hoe de organisatie kijkt naar haar rol in de maatschappij. Op basis van ruime ervaring op het gebied van verenigingsmanagement, zijn voor de vereniging acht thema’s cruciaal in het analyseren. Voor een stichting worden zes thema’s behandeld.

  Eigenaar: Stichting de Sportbank Bekijk aanpak
 • Issuescan

  De Issuescan brengt zowel de mening van wijkbewoners en de gemeente in kaart. De scan is hiermee tweeledig. Een maatschappelijk vraagstuk vormt het startpunt van de scan.

  De mensen die bij uitstek weten welke maatschappelijke vraagstukken er spelen in een wijk zijn de wijkbewoners. Wijkbewoners worden in de scan gevraagd naar hun mening over maatschappelijke vraagstukken in de wijk.

  Ook bij de gemeente wordt een scan afgenomen. De meningen van de wijkbewoners worden vervolgens gekoppeld aan de antwoorden van de gemeente. De Issue-scan is twee-ledig. Er is een vragenlijst voor de gemeente en één voor de wijkbewoners. Beide kunnen als vragenlijst of als interview worden uitgezet.

  Eigenaar: Stichting De Sportbank Bekijk aanpak
 • Kennis en Informatie Systeem Sport (KISS)

  KISS is het informatiesysteem voor de sport waarin de sportbonden en NOC*NSF fundamentele kengetallen met betrekking tot de sportparticipatie in Nederland weergeven. Tot op buurtniveau is onder andere inzichtelijk hoeveel inwoners lid zijn bij sportverenigingen en/of -bonden. KISS-gegevens kunnen gemeenten houvast bieden bij het te voeren gemeentelijke sportbeleid.Gemeenten kunnen tegen een geringe onkostenvergoeding de beschikking krijgen over een op maat gemaakte KISS-rapportage. Een KISS-rapportage zal altijd worden toegelicht door experts op het gebied van het verhogen van de sportparticipatie, die u kan voorzien van gepaste adviezen. Gemeenten kunnen contact opnemen met NOC*NSF via kiss@nocnsf.nl en http://www.nocnsf.nl/kiss om af te stemmen welke (op maat) mogelijkheden er zijn.  


  De lokale ondersteuner kan een gemeente of Sportimpuls aanvrager ook helpen hoe de KISS informatie geïnterpreteerd moet worden en welke gegevens aanvullend zouden kunnen zijn. 

  Eigenaar: NOC*NSF Bekijk aanpak
 • Leefbaarometer

  De Leefbaarometer geeft online informatie over de leefbaarheid in buurten en wijken. Het geeft de situatie in de wijk weer, maar ook ontwikkelingen en achtergronden van de buurt. Hiermee biedt de Leefbaarometer de mogelijkheid om snel en adequaat te reageren bij eventuele negatieve ontwikkelingen. Om te bepalen in hoeverre een gebied positief of negatief scoort op de Leefbaarometer wordt gebruik gemaakt van 49 indicatoren (voornamelijk landelijke registraties). Eigenaar: Overheid Bekijk aanpak
 • Lokale en Nationale Monitor Gezondheid

  Inzicht geven in de fysieke, mentalen en sociale gezondheid van mensen in wijken Eigenaar: GGD Nederland Bekijk aanpak
1 2 3 4 5

Verfijn je resultaat

Zoek