Gevonden instrumenten

Aantal gevonden resultaten: 25

1 2 3 4 5
 • Lokale Verenigingsmonitor

  De lokale verenigingsmonitor kan via een vragenlijst de stand van zaken in kaart brengen binnen een vereniging. Hierbij is er kort aandacht voor de beleidsmatig meest relevante zaken op lokaal niveau: het ledenbestand, de knelpunten voor de vereniging, beleid, financiën, het (vrijwilligers)kader en de accommodatie(s). Verder is het mogelijk om verdiepende modules aan de vragenlijst toe te voegen (financiën, sport en gezondheid en verenigingsambities). Eigenaar: W.J.H. Mulier Instituut Bekijk aanpak
 • Olympische Beweegbuurten

  Aan de hand van een stappenplan wordt er planmatig en stapsgewijs gewerkt om een sportieve infrastructuur neer te zetten. Samen aan de slag, samen bouwen met een duidelijk oog voor structuur en continuïteit met de gehele buurt. Eigenaar: Sport Drenthe Bekijk aanpak
 • Open Space

  De ‘open space’-werkwijze nodigt deelnemers uit om in de ‘vrije ruimte’ de dialoog aan te gaan met andere deelnemers ofwel een goed gesprek te voeren over een vraagstuk dat hen raakt. Hiermee wordt alle denkkracht en creativiteit aangewend om het thema te verkennen en onderzoeken. Hierdoor ontstaat draagvlak voor stappen die daarna worden gezet.Open space gaat uit van de volgende vier principes:1. De deelnemers zijn de juiste personen. 2. Wat er gebeurt, het is het enige juiste dat in dit gesprek kan gebeuren. 3. Het begint wanneer het begint. 4. Als het voorbij is, is het voorbij. Eigenaar: MOVISIE Bekijk aanpak
 • Participedia

  Participedia is een handvat voor de aanpak van participatie bij gemeentelijke projecten en beleid. Het geeft oa een overzicht van projecten en participatiemiddelen en andere handige tips die te maken hebben met bewoners participatie. Eigenaar: Gemeente Utrecht Bekijk aanpak
 • Partnerscan

  De Partnerscan zoekt naar maatschappelijke vernieuwing op organisatieniveau en kijkt naar maatschappelijke impact via coalitievorming. De focus van de scan is de gezamenlijke kracht van individuele organisaties. Deze organisaties kunnen uiteenlopen van bedrijven en welzijnsinstellingen tot woningbouwcoöperaties, wijkorganisaties en scholen. Ook (andere) verenigingen en stichtingen kunnen worden meegenomen in deze scan.

  Als duidelijk is welke stakeholders uit de wijk de intentie hebben om een betere wijk te creëren kan de Partnerscan worden ingezet. De Partnerscan creëert via verschillende stappen een serieuze opzet voor nieuwe coalities die in staat zijn maatschappelijk het verschil te kunnen maken in de wijk.

  Het is een digitale scan die in moet worden gevuld door minimaal 4 – 8 partijen voor een gedegen rapportage. Het Invullen van de scan  door mogelijke partners duurt 15 minuten. De Parterscan kan worden ingezet  als vervolg op de Stakeholderscan, maar de Stakeholder- en Partnerscan kunnen ook goed los van elkaar functioneren.

  Eigenaar: Stichting De Sportbank Bekijk aanpak
1 2 3 4 5

Verfijn je resultaat

Zoek