Gevonden instrumenten

Aantal gevonden resultaten: 25

1 2 3 4 5
 • QuickScan Samenwerking

  Via deze scan kun je heel snel inzicht krijgen over samenwerkingsproblemen. Aan de hand van 3 vragen krijg je inzicht in het probleem en worden er suggesties voor verbeteringen gedaan. Eigenaar: Instituut creatieve ruimte Bekijk aanpak
 • Sportatlas - overzichten van sportaccomodaties en sportaanbieders

  De Sportatlas is een database met een overzicht van sportaccommodaties en sportaanbieders door het hele land. Er is een mogelijkheid om sportaccommodaties of sportaanbieders op te zoeken op verschillende niveaus (landelijk, provincie, etc.) en wensen. Zowel interessant voor sport als andere belangstellenden. Eigenaar: Stichting SportatlasNL Bekijk aanpak
 • Sportopdekaart.nl

  Sportopdekaart.nl. is een website. Op deze website staan verschillende gegevens over sport, dit alles uitgesplitst naar gemeente of provincie. In deze eerste versie zijn een zestal onderwerpen opgenomen: Sport- en beweegdeelname, Sport- en beweegaanbod,Gehandicaptensport, Sportzorg, Topsport en Beleid. Deze onderwerpen zijn ondergebracht in de Nationale Atlas Volksgezondheid (www.zorgatlas.nl). Voordeel is dat je daardoor sportkaarten ook kunt vergelijken met andere kaarten die al in de atlas zitten, zoals bijvoorbeeld overgewicht.

  Eigenaar: RIVM Bekijk aanpak
 • Stakeholderscan

  De Stakeholderscan zoekt naar maatschappelijke vernieuwing op organisatieniveau. De Stakeholderscan kijkt naar maatschappelijke impact via coalitievorming en focust zich op de gezamenlijke kracht van individuele organisaties. Deze organisaties kunnen uiteenlopen van bedrijven en welzijnsinstellingen tot woningbouwcoöperaties, wijkorganisaties en scholen. Ook (andere) verenigingen en stichtingen kunnen worden meegenomen in deze scan. De Stakeholderscan kan gezien worden als een speed-date waarin verschillende organisaties worden getoetst op hun intentie voor wijkverbetering.

  Als blijkt dat

  1. organisaties deze intentie niet hebben en
  2. ook geen middelen willen inzetten om dit mogelijk te maken, dan zijn zij niet de juiste partij om deel te nemen in een coalitie.
  De Stakeholderscan is een digitale scan. Er zijn minimaal 10- 15 ingevulde enquêtes nodig voor gedegen rapportage. Het invullen van de scan kost stakeholders maximaal 10 minuten van hun tijd.  De Partnerscan kan in worden gezet als vervolg op de Stakeholderscan. De Stakeholder- en Partnerscan kunnen echter ook los van elkaar goed functioneren.

  Eigenaar: Stichting De Sportbank Bekijk aanpak
 • Transitieatlas

  De situatie: Door verschillende oorzaken staan voorzieningen onder druk. De verschillen tussen vraag naar en aanbod van voorzieningen groeien, en de spanningsvelden tussen belanghebbenden worden op scherp gesteld. 

  De vraag: Hoe nemen we iedereen mee in de mismatch tussen vraag en aanbod in de toekomst? Wat zijn de normen, waarden en criteria voor een goede kwaliteit, bereikbaarheid en financierbaarheid van de voorzieningen in de regio/stad? Waar liggen kansen? Hoe kunnen we partijen daarbij aan zet brengen? Hoe kunnen we businesscases uitwerken en toetsen?
   
  De transitieatlas: een interactief instrument dat regio’s helpt de effecten van bevolkingstransitie duidelijk te maken en met alle partijen tot het beste besluit te komen. U geeft aan wat u belangrijk vindt en wij maken real time de scenario’s die daarbij passen. Dit gebeurt o.a. met behulp van scenario’s, kosten-batenanalyses en discussie met belanghebbenden. De transitieatlas kan worden toegepast binnen meerdere beleidsthema’s/modules (sport, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, wonen, zorg en welzijn, cultuur en economie). Voor sport gaat het om binnensport, buitensport (voetbal, tennis e.a.) en zwembaden. 
  Eigenaar: Public Result B.V. Bekijk aanpak
1 2 3 4 5

Verfijn je resultaat

Zoek