Gevonden instrumenten

Aantal gevonden resultaten: 25

1 2 3 4 5
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten

  Deze website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werkt als een portal en biedt praktijkvoorbeelden van gemeenten, publicaties en ervaringen rond o.a. burgerparticipatie. Eigenaar: Vereniging Nederlandse Gemeenten Bekijk aanpak
 • Wereld Café

  De Café-formule is flexibel en kan aan veel verschillende situaties worden aangepast. Met de café opzet beoog je een dialoog op gang te brengen op basis van samenwerking en actief engagement en kom je tot constructieve mogelijkheden voor actie. De doelstelling van de ontmoeting is vanaf het begin duidelijk, dit is de reden waarom je mensen samenbrengt.Wereldcafé gaat uit van de volgende regels: 1. Concentreer je op wat van belang is. 2. Lever een bijdrage door jouw ideeën mee te delen 3. Spreek met je hart en je verstand 4. Luister om te begrijpen 5. Breng ideeën met elkaar in verband 6. Luister om tot nieuwe inzichten en nog diepzinnigere vragen te komen 7. Speel, krabbel, teken (op de tafel!) 8. Geniet ervan Eigenaar: MOVISIE Bekijk aanpak
 • Wijk-enquête

  De wijkenquête neemt een maatschappelijk vraagstuk als startpunt. De mensen die bij uitstek weten welke maatschappelijke vraagstukken en behoeften er spelen in een wijk zijn de wijkbewoners.

  De wijkenquête maakt een koppeling tussen de vereniging of stichting en de maatschappelijke vraagstukken en behoeftes in de wijk. Hoe groter die match in de ogen van de wijkbewoners is, hoe belangrijker de positie van de de sport- en cultuurorganisaties (verenigingen en stichtingen) in de wijk bij de oplossing hiervan. De wijkenquête is daarmee ook een behoeftepijler.

  De wijkenquête wordt uitgezet in de wijk via de sport – en cultuurorganisaties zelf, dan wel via de betreffende gemeente. De wijkenquête is een digitale scan, maar kan ook offline worden ingevuld (daarna wel handmatig invoeren). De Sportbank levert of de digitale link of een pdf-uitdraai van de enquête aan. Een wijkbewoner vult deze in 5 minuten in. Het is een vragenlijst met 10 vragen (open en gesloten). Er zijn minimaal 100 ingevulde enquêtes nodig voor een gedegen rapportage. De enquête is onderverdeeld in algemene vragen en stellingen over sociale cohesie, sport-/beweegactiviteit, in de wijk aanwezige maatschappelijke vraagstukken, bekendheid en rol van betreffende sport- of cultuurorganisatie. Het geeft een vereniging of stichting, vanuit het perspectief van een wijkbewoner, inzicht op welke manier(en) de vereniging of stichting naar ‘buiten’ kan treden en bij zou kunnen bijdragen aan een betere omgeving. Bijvoorbeeld aan welke activiteiten er behoefte is in de wijk.

  Eigenaar: Stichting De Sportbank Bekijk aanpak
 • Wijkscan 'gezondheid, sport & zorg'

  De ROS-wijkscan kan u gegevens leveren opdat u inzicht verkrijgt in onder andere dedemografische samenstelling van een wijk, de gezondheidssituatie en het beweeggedrag van de inwoners en in de inrichting en leefbaarheid van de wijk. Deze gegevens worden door een ROS–adviseur op maat voor u bij elkaar gezet en met u besproken opdat deze ondersteuning kunnen bieden bij het schrijven van een aanvraag in het kader van de Sportimpuls, het ontwikkelen van gemeentelijk sportbeleid, of bij het keuzeproces om de buurtsportcoach zo effectief mogelijk in te zetten. Zeker als uw beleid zich richt op het verbeteren van de gezondheid van de wijkbewoners, is het inschakelen van uw ROS van grote waarde. Uw ROS kan tevens ondersteunen bij het maken de plannen op basis van de verkregen informatie en ondersteunt, indien gewenst, de implementatie van uw project of programma.

  Eigenaar: De ROS-Wijkscan is een product van het ROS-netwerk, een koepel vansamenwerkende regionale ondersteuningsorganisaties in de eerstelijn. Naast de ROS-Wijkscan gebruiken de ROS’en nog een diversiteit aan andere databronnen om voor u de juiste informatie beschikbaar te maken. Bekijk aanpak
 • Wijkscan Berenschot

  Het in kaart brengen van de kansen en krachten van een wijk, samen met gebruikers van de wijk (bewoners, ondernemers, supermarkten, sportverenigingen, kunstenaars, corporaties, onderwijs, middenveld, gemeente etc.). Op basis van kansen en krachten worden concrete uitvoeringsallianties bedacht. Eigenaar: Berenschot, R. Stotijn Bekijk aanpak
1 2 3 4 5

Verfijn je resultaat

Zoek