Open Space

 • Type instrument:
 • Samenwerken in de buurt, Wensen van bewoners
 • Subtype instrument:
 • Eenvoud instrument:
 • Naam instrument:
 • Open Space
 • Doel:
 • 1. Betrokkenheid creëren van deelnemers bij het thema
  2. Ideeën genereren over de invulling en uitvoering
  3. Mensen verantwoordelijkheid laten nemen voor hun eigen aandeel
 • Korte omschrijving:
 • De ‘open space’-werkwijze nodigt deelnemers uit om in de ‘vrije ruimte’ de dialoog aan te gaan met andere deelnemers ofwel een goed gesprek te voeren over een vraagstuk dat hen raakt. Hiermee wordt alle denkkracht en creativiteit aangewend om het thema te verkennen en onderzoeken. Hierdoor ontstaat draagvlak voor stappen die daarna worden gezet.Open space gaat uit van de volgende vier principes:1. De deelnemers zijn de juiste personen. 2. Wat er gebeurt, het is het enige juiste dat in dit gesprek kan gebeuren. 3. Het begint wanneer het begint. 4. Als het voorbij is, is het voorbij.
 • Beschikbaar
 • Gemeenten, bewoners, professionals, beleidsmakers
 • Complexiteit/tijdinvestering
 • Een dagdeel of dag, te bepalen in overleg met de procesbegeleider
 • Kosten
 • Prijs op aanvraag op basis van uurloon

Informatie & Links

Contact

 • Eigenaar
 • MOVISIE
 • Contactpersoon
 • Annelies Kooiman
  a.kooiman@movisie.nl
  030-7892129