Sportopdekaart.nl

 • Type instrument:
 • Feiten en Cijfers
 • Subtype instrument:
 • Beschikbare databronnen
 • Eenvoud instrument:
 • Eenvoudig instrument, kan ingezet worden zonder externe begeleiding
 • Naam instrument:
 • Sportopdekaart.nl
 • Doel:
 • Het instrument biedt kaarten voor bestuurders, politici, beleidsmakers en professionals die meer inzicht willen hebben, situaties willen vergelijken en onderbouwde keuzes moeten maken voor beleid en praktijk.

 • Korte omschrijving:
 • Sportopdekaart.nl. is een website. Op deze website staan verschillende gegevens over sport, dit alles uitgesplitst naar gemeente of provincie. In deze eerste versie zijn een zestal onderwerpen opgenomen: Sport- en beweegdeelname, Sport- en beweegaanbod,Gehandicaptensport, Sportzorg, Topsport en Beleid. Deze onderwerpen zijn ondergebracht in de Nationale Atlas Volksgezondheid (www.zorgatlas.nl). Voordeel is dat je daardoor sportkaarten ook kunt vergelijken met andere kaarten die al in de atlas zitten, zoals bijvoorbeeld overgewicht.

 • Beschikbaar
 • Online informatie voor iedereen.
 • Complexiteit/tijdinvestering
 • niet van toepassing
 • Kosten
 • niet van toepassing

Informatie & Links

Contact

 • Eigenaar
 • RIVM
 • Contactpersoon
 • Henriette Giesbers henriette.giesbers@rivm.nl