Wijkscan 'gezondheid, sport & zorg'

 • Type instrument:
 • Feiten en Cijfers
 • Subtype instrument:
 • Beschikbare databronnen
 • Eenvoud instrument:
 • Eenvoudig instrument, kan ingezet worden zonder externe begeleiding
 • Naam instrument:
 • Wijkscan 'gezondheid, sport & zorg'
 • Doel:
 • De wijkscan 'gezondheid, sport & zorg’ biedt inzicht in de demografische samenstelling van een wijk, de gezondheidssituatie en het beweeggedrag van de inwoners en in de inrichting en leefbaarheid van de wijk. Ook geeft de wijkscan aan welke sociale en gezondheidsachterstanden er zijn ten opzichte van andere gemeenten /wijken. 

 • Korte omschrijving:
 • De ROS-wijkscan kan u gegevens leveren opdat u inzicht verkrijgt in onder andere dedemografische samenstelling van een wijk, de gezondheidssituatie en het beweeggedrag van de inwoners en in de inrichting en leefbaarheid van de wijk. Deze gegevens worden door een ROS–adviseur op maat voor u bij elkaar gezet en met u besproken opdat deze ondersteuning kunnen bieden bij het schrijven van een aanvraag in het kader van de Sportimpuls, het ontwikkelen van gemeentelijk sportbeleid, of bij het keuzeproces om de buurtsportcoach zo effectief mogelijk in te zetten. Zeker als uw beleid zich richt op het verbeteren van de gezondheid van de wijkbewoners, is het inschakelen van uw ROS van grote waarde. Uw ROS kan tevens ondersteunen bij het maken de plannen op basis van de verkregen informatie en ondersteunt, indien gewenst, de implementatie van uw project of programma.

 • Beschikbaar
 • De wijkscan kan opgevraagd worden bij de ROS in uw regio. De wijkscan richt zich op sportaanbieders, gemeenten, buurtsportcoaches en sportserviceorganisaties. In een intake gesprek zal met u besproken waarvoor u de wijkscan wilt inzetten en wordt de inhoud van de rapportage met u op maat gemaakt. Vervolgens wordt de rapportage opgesteld en met u besproken. De kosten hiervoor bedragen 350 euro. De Wijkscan is beschikbaar vanaf 10 maart.
 • Complexiteit/tijdinvestering
 • De tijdsinvestering voor de aanvrager is gering en beperkt zich tot een intake gesprek en het bijwonen van de toelichting op de gegenereerde informatie.
 • Kosten
 • Kosten kunnen per ROS verschillen. Neem contact op met de ROS in uw regio om te informeren naar de mogelijkheden. Zie www.ros-netwerk.nl/contact voor contactinformatie.

Informatie & Links

Contact

 • Eigenaar
 • De ROS-Wijkscan is een product van het ROS-netwerk, een koepel vansamenwerkende regionale ondersteuningsorganisaties in de eerstelijn. Naast de ROS-Wijkscan gebruiken de ROS’en nog een diversiteit aan andere databronnen om voor u de juiste informatie beschikbaar te maken.
 • Contactpersoon
 • Neem contact op met uw eigen ROS om te vragen naar de mogelijkheden. Zie www.ros-netwerk.nl/contact voor contactinformatie.