Transitieatlas

 • Type instrument:
 • Feiten en Cijfers, Samenwerken in de buurt, Wensen van bewoners
 • Subtype instrument:
 • Instrument om aanvullend data in beeld te brengen, Accommodatie, Kracht van de vereniging/sport- en beweegaanbieder, Raadplegen, Adviseren
 • Eenvoud instrument:
 • Complex instrument, externe begeleiding gewenst/noodzakelijk
 • Naam instrument:
 • Transitieatlas
 • Doel:
 • Op veel plekken in Nederland komen voorzieningen onder druk te staan. De bevolkingssamenstelling verandert, er moet bezuinigd worden en er is de decentralisatie van zorg en welzijn, waardoor vraag en aanbod naar bepaalde voorzieningen vaak niet meer op elkaar aansluiten. De transitieatlas brengt dit in kaart en geeft oplossingsrichtingen hiervoor. 

 • Korte omschrijving:
 • De situatie: Door verschillende oorzaken staan voorzieningen onder druk. De verschillen tussen vraag naar en aanbod van voorzieningen groeien, en de spanningsvelden tussen belanghebbenden worden op scherp gesteld. 

  De vraag: Hoe nemen we iedereen mee in de mismatch tussen vraag en aanbod in de toekomst? Wat zijn de normen, waarden en criteria voor een goede kwaliteit, bereikbaarheid en financierbaarheid van de voorzieningen in de regio/stad? Waar liggen kansen? Hoe kunnen we partijen daarbij aan zet brengen? Hoe kunnen we businesscases uitwerken en toetsen?
   
  De transitieatlas: een interactief instrument dat regio’s helpt de effecten van bevolkingstransitie duidelijk te maken en met alle partijen tot het beste besluit te komen. U geeft aan wat u belangrijk vindt en wij maken real time de scenario’s die daarbij passen. Dit gebeurt o.a. met behulp van scenario’s, kosten-batenanalyses en discussie met belanghebbenden. De transitieatlas kan worden toegepast binnen meerdere beleidsthema’s/modules (sport, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, wonen, zorg en welzijn, cultuur en economie). Voor sport gaat het om binnensport, buitensport (voetbal, tennis e.a.) en zwembaden. 
 • Beschikbaar
 • Gemeenten, regio’s (samenwerkende gemeenten), provincies, koepelorganisaties, (samenwerkende) sportverenigingen, woningcorporaties.
 • Complexiteit/tijdinvestering
 • Om het instrument transitieatlas te kunnen gebruiken is een basisbestand met data nodig. Denk hierbij aan een overzicht van sportaccommodaties, omvang en gebruik hiervan, onderhoudsstaat, opbouw van het ledenbestand, mogelijke samenwerkingsverbanden en reeds aanwezige toekomstplannen.
 • Kosten
 • De transitieatlas kan op licentiebasis worden verstrekt; En/of er kan ondersteuning worden geboden bij de uitvoering van het interactieve traject, het gebruik van de applicatie en de opstelling van de rapportage. Afhankelijk van de specifieke wensen (zoals bijvoorbeeld het aantal modules, het gebruik van de transitieatlas en het interactieve karakter ervan) kan een maatwerkofferte worden opgesteld.

Informatie & Links

 • Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

  Hans Arends
  T: 0318 - 49 09 00
  M: 06 - 21 64 95 94

Contact

 • Eigenaar
 • Public Result B.V.
 • Contactpersoon
 • Kees Stob, Kees.Stob@publicresult.nl, 06 - 10 91 65 59