Coalitie­scan

 • Type instrument:
 • Feiten en Cijfers, Samenwerken in de buurt, Wensen van bewoners
 • Subtype instrument:
 • Instrument om aanvullend data in beeld te brengen, Kracht van samenwerking tussen partners/ kracht van het netwerk, Adviseren, Co-produceren
 • Eenvoud instrument:
 • Complex instrument, externe begeleiding gewenst/noodzakelijk
 • Naam instrument:
 • Coalitie­scan
 • Doel:
 • In kaart brengen welke personen van de verschillende stakeholders binnen het een coalitie het beste team vormen. 

 • Korte omschrijving:
 • Op het moment dat een aantal partijen zeer geschikt wordt bevonden worden om met elkaarsamen te werken en effectiever dan anderen kan werken aan een maatschappelijk probleem, kan de Coalitiescan in worden gezet. Op het niveau van de samenwerking tussen mensen in deze coalitie moet deze samenwerking uiteraard net zo goed zijn.

  De Coalitiescan vormt, door een groepsanalyse, het meest effectieve team. De Coalitiescan kan ook goed werken in al bestaande coalities om te bepalen of binnen de coalitie de juiste dynamiek aanwezig is. Onderdeel  van  de  Coalitiescan  is  de  Talentenscan. 

  In  deze  scan  worden  de  talenten  van verschillende  teamleden  binnen  een  coalitie  in  kaart  gebracht.  Door  de  verschillende rapporten  van  teamleden  naast  elkaar  te  leggen  wordt  een  beeld  verkregen  over  de aanwezigheid van de talenten in het team, de overlap en hiaten van talenten en de manier waarop er in het team het beste met elkaar kan worden gecommuniceerd . De Talentenscan bestaat  uit  een  reeks  vragen  en  stellingen.  Bij  de  Coalitiescan  worden  alle  Talentenscans geanalyseerd  en  hier  komt  een rapportage  uit,  deze rapportage  wordt  in  een  groepssessie toegelicht.

 • Beschikbaar
 • De Coalitiescan is beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in hoe de teamleden van een coalitie het beste kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld: gemeentes, stadsdelen, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties, bedrijfsleven, scholen etc.
 • Complexiteit/tijdinvestering
 • Voordat de Coalitiescan kan worden uitgevoerd zal eerst per coalitie­lid een Talentenscan moeten worden ingevuld. Aan de hand van de individuele resultaten zal een Coalitiescan worden gemaakt. De tijdsinvestering voor het invullen van de Talentenscan is 2 à 3 uur en voor de persoonlijke terugkoppeling 1 tot 2 uur. Voor de groepsterugkoppeling van de Coalitiescan hanteren we een duur van 2 uur. De Talentenscan kan digitaal worden ingevuld.
 • Kosten
 • € 1935 (excl. BTW) per Coalitiescan, inclusief twee Talentenscans, analyse en groepsterugkoppeling. € 595 (excl. BTW) per losse Talentenscan: inclusief TMA-analyse, rapportage en persoonlijk terugkoppelgesprek De Sportbank levert de Talentenscans, maakt de analyse, schrijft de rapportage en voert de persoonlijke gesprekken en groepsgesprekken over de resultaten.

Informatie & Links

 • Kenniscentrum Sport
  Hans Arends
  hans.arends@kcsport.nl
  T: 0318-490900
  M: 06-21649594

Contact

 • Eigenaar
 • Stichting De Sportbank
 • Contactpersoon
 • Sandra Schenk sandraschenk@desportbank.nl 06-46607071