Partnerscan

 • Type instrument:
 • Feiten en Cijfers, Samenwerken in de buurt, Wensen van bewoners
 • Subtype instrument:
 • Instrument om aanvullend data in beeld te brengen, Kracht van samenwerking tussen partners/ kracht van het netwerk, Kracht van de vereniging/sport- en beweegaanbieder, Adviseren, Co-produceren
 • Eenvoud instrument:
 • Complex instrument, externe begeleiding gewenst/noodzakelijk
 • Naam instrument:
 • Partnerscan
 • Doel:
 • In kaart brengen welke partijen samen een goede coalitie kunnen vormen die door samenwerking tot tot meer in staat is dan partijen afzonderlijk.

 • Korte omschrijving:
 • De Partnerscan zoekt naar maatschappelijke vernieuwing op organisatieniveau en kijkt naar maatschappelijke impact via coalitievorming. De focus van de scan is de gezamenlijke kracht van individuele organisaties. Deze organisaties kunnen uiteenlopen van bedrijven en welzijnsinstellingen tot woningbouwcoöperaties, wijkorganisaties en scholen. Ook (andere) verenigingen en stichtingen kunnen worden meegenomen in deze scan.

  Als duidelijk is welke stakeholders uit de wijk de intentie hebben om een betere wijk te creëren kan de Partnerscan worden ingezet. De Partnerscan creëert via verschillende stappen een serieuze opzet voor nieuwe coalities die in staat zijn maatschappelijk het verschil te kunnen maken in de wijk.

  Het is een digitale scan die in moet worden gevuld door minimaal 4 – 8 partijen voor een gedegen rapportage. Het Invullen van de scan  door mogelijke partners duurt 15 minuten. De Parterscan kan worden ingezet  als vervolg op de Stakeholderscan, maar de Stakeholder- en Partnerscan kunnen ook goed los van elkaar functioneren.

 • Beschikbaar
 • De Partnerscan is te gebruiken door iedereen die geïnteresseerd is in onderbouwde coalitievorming. Bijvoorbeeld: gemeentes, stadsdelen, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties, verenigingen en stichtingen etc.
 • Complexiteit/tijdinvestering
 • Er zijn twee situaties van waaruit de Partnerscan kan worden ingezet: . 1. de output van de Stakeholderscan wordt gebruikt 2. de aanvrager werkt al samen en wil de samenwerking verdiepen.Samen met de Sportbank (en wellicht met betreffende gemeente) wordt de selectie van stakeholders bepaald die de Partnerscan kunnen invullen. De Sportbank levert de scan of verstuurt deze digitaal, maakt de analyse en schrijft de rapportage. Voor het samenstellen van de selectie, het laten invullen van 4 – 8 scans moet men rekening houden met een doorlooptijd van 1 tot 2 weken. Eén week na ontvangst van alle ingevulde scans ontvangt de aanvrager de rapportage.
 • Kosten
 • € 683 (excl. BTW) (maatschappelijk tarief). Prijs is inclusief het maken van een selectie van stakeholders, het aanleveren van de scan en de ontvangst van de rapportage met advies voor coalitievorming.

Informatie & Links

 • Kenniscentrum Sport
  Hans Arends
  hans.arends@kcsport.nl
  T: 0318-490900
  M: 06-21649594

Contact

 • Eigenaar
 • Stichting De Sportbank
 • Contactpersoon
 • Sandra Schenk sandraschenk@desportbank.nl 06-46607071