Wijk-enquête

 • Type instrument:
 • Feiten en Cijfers, Samenwerken in de buurt, Wensen van bewoners
 • Subtype instrument:
 • Instrument om aanvullend data in beeld te brengen, Kracht van samenwerking tussen partners/ kracht van het netwerk, Kracht van de vereniging/sport- en beweegaanbieder, Raadplegen, Adviseren
 • Eenvoud instrument:
 • Complex instrument, externe begeleiding gewenst/noodzakelijk
 • Naam instrument:
 • Wijk-enquête
 • Doel:
 • In kaart brengen of en hoe sport- en cultuurorganisaties volgens wijkbewoners kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en behoeften in de wijk.

 • Korte omschrijving:
 • De wijkenquête neemt een maatschappelijk vraagstuk als startpunt. De mensen die bij uitstek weten welke maatschappelijke vraagstukken en behoeften er spelen in een wijk zijn de wijkbewoners.

  De wijkenquête maakt een koppeling tussen de vereniging of stichting en de maatschappelijke vraagstukken en behoeftes in de wijk. Hoe groter die match in de ogen van de wijkbewoners is, hoe belangrijker de positie van de de sport- en cultuurorganisaties (verenigingen en stichtingen) in de wijk bij de oplossing hiervan. De wijkenquête is daarmee ook een behoeftepijler.

  De wijkenquête wordt uitgezet in de wijk via de sport – en cultuurorganisaties zelf, dan wel via de betreffende gemeente. De wijkenquête is een digitale scan, maar kan ook offline worden ingevuld (daarna wel handmatig invoeren). De Sportbank levert of de digitale link of een pdf-uitdraai van de enquête aan. Een wijkbewoner vult deze in 5 minuten in. Het is een vragenlijst met 10 vragen (open en gesloten). Er zijn minimaal 100 ingevulde enquêtes nodig voor een gedegen rapportage. De enquête is onderverdeeld in algemene vragen en stellingen over sociale cohesie, sport-/beweegactiviteit, in de wijk aanwezige maatschappelijke vraagstukken, bekendheid en rol van betreffende sport- of cultuurorganisatie. Het geeft een vereniging of stichting, vanuit het perspectief van een wijkbewoner, inzicht op welke manier(en) de vereniging of stichting naar ‘buiten’ kan treden en bij zou kunnen bijdragen aan een betere omgeving. Bijvoorbeeld aan welke activiteiten er behoefte is in de wijk.

 • Beschikbaar
 • De Wijkenquête kan gebruikt worden door iedereen die geïnteresseerd is om een koppeling te maken tussen de vraagstukken in de wijk en de manier waarop een vereniging / stichting hierop kan inspelen. Bijvoorbeeld: gemeentes, stadsdelen, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties etc.
 • Complexiteit/tijdinvestering
 • Als organisatie bent u zelf verantwoordelijk voor de respons. De Sportbank levert de wijkenquête, maakt de analyse en schrijft de rapportage. Voor het afnemen van de minimaal 100 enquêtes moet men rekening houden met een doorlooptijd van 2 tot 3 weken. Eén tot twee weken na ontvangst van alle enquêtes ontvangt de aanvrager de rapportage.
 • Kosten
 • € 1001,- (excl. BTW) Maatschappelijk tarief.De aanvrager ontvangt hiervoor de vragenlijst, een analyse en een rapportage. Deze rapportage geeft o.a. inzicht op welke manier(en) de vereniging of stichting naar ‘buiten’ kan treden, bijvoorbeeld aan welke (sport en maatschappelijke) activiteiten er behoefte is in de wijk. Het geeft ook een beeld van huidige sociale cohesie en hoe de wijk zich verhoudt t.o.v. beweegnorm.Om te ontwikkeling te volgen zou de wijkenquête na een jaar weer moeten worden afgenomen. Dit is niet meegenomen in bovengenoemde prijs.

Informatie & Links

 • Kenniscentrum Sport

  Hans Arends

  hans.arends@kcsport.nl

  T: 0318-490900

  M: 06-21649594

Contact

 • Eigenaar
 • Stichting De Sportbank
 • Contactpersoon
 • Sandra Schenk sandraschenk@desportbank.nl 06-46607071