Stakeholderscan

 • Type instrument:
 • Feiten en Cijfers, Samenwerken in de buurt, Wensen van bewoners
 • Subtype instrument:
 • Instrument om aanvullend data in beeld te brengen, Kracht van samenwerking tussen partners/ kracht van het netwerk, Kracht van de vereniging/sport- en beweegaanbieder, Adviseren, Co-produceren
 • Eenvoud instrument:
 • Complex instrument, externe begeleiding gewenst/noodzakelijk
 • Naam instrument:
 • Stakeholderscan
 • Doel:
 • Het doel van de Stakeholderscan is door middel van een snelle scan in beeld brengen welke partijen echt willen investeren in de wijk om te komen tot optimale coalities.

 • Korte omschrijving:
 • De Stakeholderscan zoekt naar maatschappelijke vernieuwing op organisatieniveau. De Stakeholderscan kijkt naar maatschappelijke impact via coalitievorming en focust zich op de gezamenlijke kracht van individuele organisaties. Deze organisaties kunnen uiteenlopen van bedrijven en welzijnsinstellingen tot woningbouwcoöperaties, wijkorganisaties en scholen. Ook (andere) verenigingen en stichtingen kunnen worden meegenomen in deze scan. De Stakeholderscan kan gezien worden als een speed-date waarin verschillende organisaties worden getoetst op hun intentie voor wijkverbetering.

  Als blijkt dat

  1. organisaties deze intentie niet hebben en
  2. ook geen middelen willen inzetten om dit mogelijk te maken, dan zijn zij niet de juiste partij om deel te nemen in een coalitie.
  De Stakeholderscan is een digitale scan. Er zijn minimaal 10- 15 ingevulde enquêtes nodig voor gedegen rapportage. Het invullen van de scan kost stakeholders maximaal 10 minuten van hun tijd.  De Partnerscan kan in worden gezet als vervolg op de Stakeholderscan. De Stakeholder- en Partnerscan kunnen echter ook los van elkaar goed functioneren.

 • Beschikbaar
 • De Stakeholderscan is te gebruiken door iedereen die is geïnteresseerd in onderbouwde Coalitievorming. Bijvoorbeeld: gemeentes, stadsdelen, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties, verenigingen en stichtingen etc.
 • Complexiteit/tijdinvestering
 • Samen met de Sportbank (en wellicht met betreffende gemeente) wordt een voorselectie gemaakt van mogelijke stakeholders. De Sportbank levert de scan of verstuurt deze digitaal, maakt de analyse en schrijft de rapportage. Voor het samenstellen van de voorselectie, het laten invullen van de 10-15 scans moet men rekening houden met een doorlooptijd van 2 tot 3 weken. Eén tot twee weken na ontvangst van alle ingevulde scans ontvangt de aanvrager de rapportage.
 • Kosten
 • € 520 (excl. BTW) (maatschappelijk tarief) Prijs is inclusief het maken van een voorselectie van stakeholders, een overzicht en definitieve selectie juiste stakeholders. Daarna volgt de scan en ontvangt de klant een rapportage met advies voor deelnemers partnerscan.

Informatie & Links

 • Kenniscentrum Sport
  Hans Arends
  hans.arends@kcsport.nl
  T: 0318-490900
  M: 06-21649594

Contact

 • Eigenaar
 • Stichting De Sportbank
 • Contactpersoon
 • Sandra Schenk sandraschenk@desportbank.nl 06-46607071