Issuescan

 • Type instrument:
 • Feiten en Cijfers, Samenwerken in de buurt, Wensen van bewoners
 • Subtype instrument:
 • Instrument om aanvullend data in beeld te brengen, Kracht van samenwerking tussen partners/ kracht van het netwerk, Raadplegen, Adviseren
 • Eenvoud instrument:
 • Complex instrument, externe begeleiding gewenst/noodzakelijk
 • Naam instrument:
 • Issuescan
 • Doel:
 • In kaart brengen in welke mate de meningen van de wijk ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken overeenkomen met de doelstellingen van de gemeente.

 • Korte omschrijving:
 • De Issuescan brengt zowel de mening van wijkbewoners en de gemeente in kaart. De scan is hiermee tweeledig. Een maatschappelijk vraagstuk vormt het startpunt van de scan.

  De mensen die bij uitstek weten welke maatschappelijke vraagstukken er spelen in een wijk zijn de wijkbewoners. Wijkbewoners worden in de scan gevraagd naar hun mening over maatschappelijke vraagstukken in de wijk.

  Ook bij de gemeente wordt een scan afgenomen. De meningen van de wijkbewoners worden vervolgens gekoppeld aan de antwoorden van de gemeente. De Issue-scan is twee-ledig. Er is een vragenlijst voor de gemeente en één voor de wijkbewoners. Beide kunnen als vragenlijst of als interview worden uitgezet.

 • Beschikbaar
 • Het instrument kan gebruikt worden door iedereen die wil weten of er een match is te maken tussen wat de bewoners en gemeente belangrijke vraagstukken vinden. Bijvoorbeeld: gemeentes, stadsdelen, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties etc.
 • Complexiteit/tijdinvestering
 • Als organisatie bent u zelf verantwoordelijk voor de respons. De Sportbank levert de Issue-scan, maakt de analyse en schrijft de rapportage. Voor het afnemen van de minimaal 100 Issue-scans bij bewoners moet men rekening houden met een doorlooptijd van 2 tot 3 weken. Voor het afnemen van de Issuescan gemeente staat 10 tot 15 minuten. Eén tot twee weken na ontvangst van alle enquêtes ontvangt de aanvrager de rapportage.
 • Kosten
 • € 1094 (excl. BTW) Maatschappelijk tarief. De aanvrager ontvangt hiervoor de vragenlijsten, een analyse en een rapportage. De rapportage geeft onder andere een top drie van maatschappelijke vraagstukken in de wijk gezien vanuit de wijkbewoners en maakt inzichtelijk in hoeverre er een match is met de gemeentelijke doelstellingen ten aanzien van deze vraagstukken.

Informatie & Links

 • Kenniscentrum Sport
  Hans Arends
  hans.arends@kcsport.nl
  T: 0318-490900
  M: 06-21649594

Contact

 • Eigenaar
 • Stichting De Sportbank
 • Contactpersoon
 • Sandra Schenk sandraschenk@desportbank.nl 06-46607071