Interne Scan

 • Type instrument:
 • Feiten en Cijfers, Samenwerken in de buurt
 • Subtype instrument:
 • Instrument om aanvullend data in beeld te brengen, Kracht van de vereniging/sport- en beweegaanbieder
 • Eenvoud instrument:
 • Eenvoudig instrument, kan ingezet worden zonder externe begeleiding
 • Naam instrument:
 • Interne Scan
 • Doel:
 • Een diepgaande analyse van een sportvereniging of sportstichting als startpunt voormaatschappelijke impact en verbetering in de wijk. De interne scan is tevens bedoeld om een beter beeld te krijgen van de interne mogelijkheden en competenties van een organisatie.

 • Korte omschrijving:
 • De interne scan zoekt naar maatschappelijke vernieuwing aan de hand van de kracht vanverenigingen of stichtingen in de sport (of cultuur). De scan is er op gericht om de vereniging volledig door te lichten. De scan is een zeer geschikte tool om inzicht te krijgen welke verenigingen of stichtingen goed georganiseerd zijn. Van hen kan eerder een grotere sociale rol worden verwacht dan de verenigingen of stichtingen die hiervoor nog niet klaar zijn. De interne scan gaat in op een verscheidenheid aan factoren. Van vrijwilligersbeleid tot communicatie, intern beleid en financiële positie. Er wordt ook gevraagd hoe de organisatie kijkt naar haar rol in de maatschappij. Op basis van ruime ervaring op het gebied van verenigingsmanagement, zijn voor de vereniging acht thema’s cruciaal in het analyseren. Voor een stichting worden zes thema’s behandeld.

 • Beschikbaar
 • De scan kan door verenigingen en stichtingen worden gebruikt.
 • Complexiteit/tijdinvestering
 • De interne scan gaat in op een verscheidenheid aan factoren en behandeld verschillende thema’s. De vragenlijst is digitaal en bestaat uit 112 vragen, zowel multiple choice vragen als open vragen. Minimaal drie leden van het bestuur (of 3 leden van de directie bij een stichting) vullen gezamenlijk 1 scan in. Het invullen vraagt ongeveer 60 tot 90 minuten. Indien nodig volgt een telefonisch of mondeling verdiepingsinterview. Op basis van de antwoorden van een bestuurder (vereniging) of directeur (stichting) wordt een rapport opgemaakt, die ook aan de organisatie ter beschikking wordt gesteld.
 • Kosten
 • € 935 (excl. BTW) per Interne Scan, inclusief analyse, rapportage en terugkoppelingsgesprek.

Informatie & Links

 • Kenniscentrum Sport

  Hans Arends
  hans.arends@kcsport.nl
  T: 0318-490900
  M: 06-21649594

Contact

 • Eigenaar
 • Stichting de Sportbank
 • Contactpersoon
 • Sandra Schenk sandraschenk@desportbank.nl 06-46607071