Lokale Verenigingsmonitor

 • Type instrument:
 • Samenwerken in de buurt
 • Subtype instrument:
 • Accommodatie, Kracht van de vereniging/sport- en beweegaanbieder, Sport- en beweegactiviteiten in kaart gebracht
 • Eenvoud instrument:
 • Naam instrument:
 • Lokale Verenigingsmonitor
 • Doel:
 • Het in kaart brengen van de stand van zaken van de sportverenigingen in de gemeente.
 • Korte omschrijving:
 • De lokale verenigingsmonitor kan via een vragenlijst de stand van zaken in kaart brengen binnen een vereniging. Hierbij is er kort aandacht voor de beleidsmatig meest relevante zaken op lokaal niveau: het ledenbestand, de knelpunten voor de vereniging, beleid, financiën, het (vrijwilligers)kader en de accommodatie(s). Verder is het mogelijk om verdiepende modules aan de vragenlijst toe te voegen (financiën, sport en gezondheid en verenigingsambities).
 • Beschikbaar
 • Beschikbaar voor gemeentes
 • Complexiteit/tijdinvestering
 • Voor gemeente en sportvereniging is het weinig tijdsinvestering, alleen een vragenlijst invullen. De maximale looptijd van gehele traject is 4 maanden.
 • Kosten
 • Lokale Verenigingsmonitor Basisvragenlijst (uitzetten per e-mail, analyseren en rapporteren) : 4.000
  Modules (o.a. fi nanciën, sport en gezondheid, verenigingsambities) : Per stuk 1.000
  Eigen vragenset: Meerprijs in overleg
  Beleidsadvies: 1.000
  Bijeenkomst met verenigingen 1.500

Informatie & Links

 • De gemeente zorgt voor compleet overzicht van alle sport verenigingen en nodigd deze samen met het Mulier instituut uit voor deelname aan het onderzoek. De gegevens worden door het Mulier instituut geanalyseerd en indien wenselijk gepresententeerd.

  Link naar pdf 

  Link naar site

Contact

 • Eigenaar
 • W.J.H. Mulier Instituut
 • Contactpersoon
 • W.J.H. Mulier Instituut Lokale Verenigingsmonitor Janine van Kalmthout Postbus 188 5201 AD ’s-Hertogenbosch 073 612 64 01 j.vankalmthout@mulierinstituut.nl