Wijkscan Berenschot

 • Type instrument:
 • Feiten en Cijfers, Samenwerken in de buurt
 • Subtype instrument:
 • Instrument om aanvullend data in beeld te brengen
 • Eenvoud instrument:
 • Eenvoudig instrument, kan ingezet worden zonder externe begeleiding
 • Naam instrument:
 • Wijkscan Berenschot
 • Doel:
 • De wijkscan is bedoeld om op een positieve manier in gesprek te raken met bewoners en andere gebruikers van de wijk over hoe het met de wijk gaat en waar in gezamenlijkheid op kan worden ingezet. Op verschillende aspecten van de wijk worden werkelijkheid, imago en gewenst beeld tegen elkaar afgezet om een overzicht te krijgen. Dit kan worden gebruikt om gericht de leefbaarheid van de wijk te vergroten, om gedragen wijkplannen op te stellen of om het bestaande beleidsplan aan te scherpen.
 • Korte omschrijving:
 • Het in kaart brengen van de kansen en krachten van een wijk, samen met gebruikers van de wijk (bewoners, ondernemers, supermarkten, sportverenigingen, kunstenaars, corporaties, onderwijs, middenveld, gemeente etc.). Op basis van kansen en krachten worden concrete uitvoeringsallianties bedacht.
 • Beschikbaar
 • Gebruikers van de wijk: bewoners, sportverenigingen/scholen, bedrijven en MKB, middenveld, onderwijs, corporaties, gemeente, etc.
 • Complexiteit/tijdinvestering
 • Wijkscan: interactieve sessie van 3 uur (in de wijk). 5 dagen advisering
  Ondersteuning via Berenschot
 • Kosten
 • nvt

Informatie & Links

Contact

 • Eigenaar
 • Berenschot, R. Stotijn
 • Contactpersoon
 • Berenschot
  R. Stotijn r.stotijn@berenschot.nl