Kennis en Informatie Systeem Sport (KISS)

 • Type instrument:
 • Samenwerken in de buurt
 • Subtype instrument:
 • Eenvoud instrument:
 • Eenvoudig instrument, kan ingezet worden zonder externe begeleiding
 • Naam instrument:
 • Kennis en Informatie Systeem Sport (KISS)
 • Doel:
 • Een KISS rapportage geeft tot op 4-cijferig postcode niveau een beeld van het ledenpercentage bij sportverenigingen/sportbonden, eventueel voor specifieke sport(en) en of een leeftijdsgroep.

 • Korte omschrijving:
 • KISS is het informatiesysteem voor de sport waarin de sportbonden en NOC*NSF fundamentele kengetallen met betrekking tot de sportparticipatie in Nederland weergeven. Tot op buurtniveau is onder andere inzichtelijk hoeveel inwoners lid zijn bij sportverenigingen en/of -bonden. KISS-gegevens kunnen gemeenten houvast bieden bij het te voeren gemeentelijke sportbeleid.Gemeenten kunnen tegen een geringe onkostenvergoeding de beschikking krijgen over een op maat gemaakte KISS-rapportage. Een KISS-rapportage zal altijd worden toegelicht door experts op het gebied van het verhogen van de sportparticipatie, die u kan voorzien van gepaste adviezen. Gemeenten kunnen contact opnemen met NOC*NSF via kiss@nocnsf.nl en http://www.nocnsf.nl/kiss om af te stemmen welke (op maat) mogelijkheden er zijn.  


  De lokale ondersteuner kan een gemeente of Sportimpuls aanvrager ook helpen hoe de KISS informatie geïnterpreteerd moet worden en welke gegevens aanvullend zouden kunnen zijn. 

 • Beschikbaar
 • Een (op maat gemaakte) gemeente rapportage, alleen aan te vragen door gemeenten via kiss@nocnsf.nl
 • Complexiteit/tijdinvestering
 • U dient zelf contact op te nemen met NOC*NSF via kiss@nocnsf.nl of de ondersteuningsorganisatie Sportimpuls; www.sportindebuurt.nl/hulp-nodig/sportimpuls. Voor gemeenten is een verdiepingsslag of adviesgesprek mogelijk.
 • Kosten
 • Totale KISS-rapportage voor gemeenten: €1295,- (exclusief BTW).

Informatie & Links

Contact

 • Eigenaar
 • NOC*NSF
 • Contactpersoon
 • Voor ondersteuning of een adviesgesprek kunt u contact opnemen met de adviseurs sportimpuls of noc*nsf.